Vision / Mission
Stavtrup Multihal skal være et samlingssted for hele Stavtrup og omegns borgere og interessenter. Her kan borgere mødes til idræt, sundhed, kultur og sociale arrangementer. Stavtrup Multihal skal være et attraktivt samlingspunkt for idræt, sundhed og kultur. Stavtrup Multihal skal vise nye samlingsformer for alle borgere og interessenter gennem nytænkning og bæredygtighed.

Mission

Stavtrup Multihal er Stavtrup og omegns mødested for idræt, sundhed og kultur. Her er attraktive tilbud til alle foreninger, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere.
Stavtrup Multihal vil varetage aktiviteter og interesser for alle borgere i lokalområdet uanset talent, alder, køn og etnisk baggrund.

Værdier

  • Multifunktion og fleksibilitet
  • Stedet, der samler på tværs af alder, køn og kulturel bagrund
  • Rummer rammer og faciliteter til Idræt, kultur og socialt samvær
  • Integrerer udeophold og indendørs aktivitet
  • Bæredygtighed – i tråd med Aarhus Kommunes bæredygtighedsmodel, hvor både økonomisk, miljø og social bæredygtighed vægtes i såvel anlægsfasen som i den efterfølgende drift.

Helhedsløsning

Der ønskes en løsning, hvor de nuværende faciliteter (hal og gymnastiksal ved skolen) tænkes ind i disponeringen af de nye faciliteter.