Projektplan

Delmål

Beskrivelse

00

Opdateret ide- aktivitets- og rumprogram for ude/ide, samt rekreativt område omkring Stedet der samler – Stavtrup Mulithal

D1

Kickoff – Udviklingsmøde oktober 2019

D2

Ansøgning Sallingfonden

D3

Finansiering på plads til realisering af kunstgræsbane (5.1 mio)

D4

Nye realiserbare arkitekttegninger

D5

Info møde (fysisk eller virtuelt grundet Covid-19)

D6

Ansøgning Lokale og Anlægsfonden

D7

Ansøgning Aarhus Kommune

D8

Info møde (fysisk eller virtuelt grundet Covid-19)

D9

Ejerkonstruktion på plads og evt. igang

D10

Driftsbudget klart i første udgave

D11

Lokalplansproces afsluttet – placering godkendt

D12

Byggemodning gennemført

D13

Finansiering på plads til realisering af Stedet der samler – Stavtrup Multihal (60 mio)

D20

Stedet der samler – Stavtrup Multihal indviges

K1

Byfest (aflyst i 2020) – forsøges igen 2021

K2

Stavtrupfest (aflyst i 2020) – forsøges igen 2021

K3

Nytårsløb

K4

90 træer ved Klokkedammen

K5

Kunstudstilling Bispegaarden