Historien om Stavtrup Multihal

Haludvalget arbejder for en ny STAVTRUP MULTIHAL.

Stavtrup området er yderst dynamisk. I de sidste seks år er indbyggertallet forøget med 28 procent, eller hvad der svarer til 1.048 nye borgere. At det i høj grad er børnefamilier med mindre børn, som flytter hertil, vidner blandt andet bygningen af nye daginstitutioner om. Nye Stavtrupborgere, der alle skal have mulighed for at dyrke idræt og være del af et rigt foreningsliv. Men hvor skal de gøre det?

Stautrup Idrætsforening består i dag af otte afdelinger:
Basket, badminton, bordtennis, fodbold, gymnastik, håndbold, motion & bevægelse samt tennis. Sammen med hovedforeningen har vi foretaget en undersøgelse af afdelingernes behov for plads til aktiviteter i årene fremover.

Undersøgelsen viser, at med de bestående idrætsgrene i foreningen, vil der i de næste 2 – 10 år være en stigning i medlemstallet fra 1.553 til 2.377 – en stigning på 53 procent. Ligeledes vil behovet for indendørsidræt stige fra 50 timer pr. uge til 120 timer ugentligt. Her er det i særdeleshed gymnastik og motion & bevægelse, som i dag ikke får opfyldt deres pladsbehov. Men for alle indendørs idrætsgrene gælder, at de mangler plads.

De manglende faciliteter gør nemlig også, at vi ikke kan tilbyde andre idrætsgrene som for eksempel dans, handicapidræt, linedance, volleyball, fitness samt klatrevæg og mindfulness. Det samme gælder for Stavtrup teaterforening, der under de nuværende pladsforhold, har svært ved at udvikle sig videre. Det ville en scene i en fremtidig multihal også tilbyde en løsning på.

Derudover er der et stort behov for og ønske om et cafeteria med tilhørende lokale, så det til forskel fra i dag vil være muligt at afholde større sammenkomster. Mange familier har ikke mulighed for at afholde festlige lejligheder i familien, hvis der skal være mere end 15 – 20 deltagere.

Vi ved godt, at vi ikke får en multihal fra den ene dag til den anden – der vil minimum gå 3 år, inden en multihal kan stå klar. En væsentlig forudsætning for at det kan blive virkelighed er naturligvis, at alle i lokalsamfundet vil bakke op om projektet. At vi i fællesskab gør en indsats for, at det kan lykkes.

En dag af gangen

Haludvalget, som er et udvalg under Stautrup Idrætsforening, er glade for at have fået fuld opbakning fra alle afdelinger i foreningen og tilsagn om, at alle kræfter og gode initiativer skal forenes, så vi på sigt i kan indvie Stavtrup MULTIHAL.

Vi glæder os.