Stavtrup Kultur- og Idrætscenter tager form – konkrete modeller over byggeriet diskuteret

D. 24/2 faciliterede Sleth Arkitekterne og haludvalget en workshop for at få input til udformningen af det kommende Stavtrup Kultur- og Idrætscenter (tidligere kendt som Multihallen) Herunder kan du finde en kort sammenfatning af nogle af de ideer og tanker som blev vendt på workshoppen.

Repræsentanter fra mere end 15 interessentgrupper deltog, og der blev diskuteret en lang række spændende ideer og tiltag. Disse føder ind i et tidligt dispositionsforslag som indgår i lokalplansprocessen, og input blev også delt af Sleth arkitekterne ifbm følgegruppemødet faciliteret af kommunen d. 21/3.

Alt peger på at Stavtrup Kultur og Idrætscenter kommer til at ligge på Bispemarken, som jo i mange år har været udlagt til netop idrætslige og rekreative formål. Derfor tør haludvalget også for alvor at begynde at bruge midler som foreninger og borgere i Stavtrup har knoklet for at tilvejebringe igennem de sidste mere end 5 år. Flaskeboner, juletræer, fyrværkeri, Stavtrup-fester og meget, sammen med frigivne midler fra Aarhus Kommune og AAA (donator), gør det nu muligt at intensivere arbejdet på en konkret løsning på Bispemarken.

April bliver en spændende måned

I april håber vi på at få yderligere tilsagn fra kommunen og dermed større klarhed om den kommende proces frem mod endelig godkendelse af den samlede lokalplan i byrådet senere på året, eller tidligt næste år.

Endvidere ser vi meget frem til konstruktivt samarbejde med skoleeleverne i byen og LEGO-ansatte som sammen afvikler ”Build the change” 27.-28. april. Her skal skolebørn arbejde med og inspirere projektet ift. ønskede aktiviteter i området fra Højvangskolen, Klokkeskoven, Klokkedammen og videre ned mod Brabrandsøen. Mere info følger, men vi vil allerede nu invitere til fernisering på børnenes byggede ideer, torsdag d. 28/4 kl. 16-18 på Højvangskolen.

I maj måned vil der blive inviteret til endnu en workshop med involvering af endnu flere interessenter, som skal sikre at projektet hurtigst muligt og med den bedst mulige placering løser de mange udfordringer vi har ift. hal-kapacitet, samt sikrer at vi får skabt et samlingssted for hele Stavtrup.

Venlig hilsen, 

Haludvalget, v. Mathias