Med et tilsagn på 9. mio kr fra Aarhus Kommune, har vi fået en stor anerkendelse af behovet for mere halkapacitet i Stavtrup. Det er også med længder den største bevilling Århus Kommune har tildelt i denne runde. En stor anerkendelse af arbejde med projektet Stedet der Samler – Stavtrup Multihal.

Der skal lyde en meget stor anerkendelse og tak til fondsgruppen for deres store arbejdsindsats. De har netop også færdiggjort og fremsendt en ansøgning til Salling Fondene. I løbet af efteråret 2021 og foråret 2022 intensiveres fondsansøgningsarbejdet. Det er målet, at størstedelen af anlægsbudgettet på i alt 56 mio. kroner er på plads i sensommeren 2022.

Arbejdet med planprocessen fortsætter
Aarhus Kommune har stillet en række krav om at vi gennemfører og finansierer en række planmæssige analyser på Aarhus Kommunes grund langs Bispevej. Hen over efteråret arbejder vi, sammen med eksterne samarbejdspartnere, på at gennemføre disse analyser, da Aarhus Kommune ikke selv har ressourcer til at hjælpe med dette planarbejde.

Det forventes at det nye byråd tager endelig stilling til ændring af lokalplanen i starten af 2022. Herefter vil anden del af lokalplansprocessen gå i gang. Den omhandler hvad der skal bygges, dvs. etablering af et egentligt byggeprogram. Dette arbejder påbegynder vi i arbejdsgrupperne i efteråret 2021. Det involverer også, at vi afvikler en bygge- og indretningsworkshop som input til byggeprogrammet. Her vil vi inddrage brugergrupperne i Stavtrup og få rådgivning fra Lokale- og Anlægsfonden samt Sleth Arkitekterne.

Lego Creating Community
I et fantastisk samarbejde mellem Lego, lokale Lego-medarbejdere og skolerne i Stavtrup har vi lavet en aftale om afvikling af en række workshops, hvor et større antal børn arbejder med at bygge forslag i lego til de ude-aktivitets-miljøer, som de savner eller drømmer om. Det kunne være omkring Højvangskolen, ned gennem Klokkeskoven, omkring Multihallen og ned til Brabrand Søen (stisystemet) og Friskolen.

Det skal benyttes som inspirationsmateriale til det videre byggeprogram for Højvangskolen, Stavtrup Fællesråd (helhedsplan) og Stavtrup Multihal, samt Stavtrup Outdoor.

Andre projekter
Sideløbende er der fortsat fuld fart på rekreative og outdoor initiativer som fx S-bænken ved ”klokkedammen”, brug af shelters og kanoudlåning, samt igangværende etablering af et teknisk mountainbike-track og flere andre ideer der bliver ført ud i livet til inspiration for bevægelsesaktiviteter.

Det er dejligt at der igen kommer gang i de kulturelle og sociale aktiviteter som fx Stavtrup Festen, når vi nu må mødes igen i større forsamlinger. Mon ikke der kommer flere initiativer i den retning?

Vi glæder os til at berette om fremdriften i det kommende år, hvor vi går ind i en helt afgørende fase for multihalsprojektet.